Speel-o-theek 't Gooi

Home > Over Speel-o-theek 't Gooi

Over de Speel-o-theek

Wat een bibliotheek is voor boeken, is een speel-o-theek voor speelgoed. 
Zo kunt u in onze Speel-o-theek 't Gooi een breed assortiment speelgoed vinden ter stimulering van sociale vaardigheden, motorische en/of verstandelijke ontwikkeling.

Voor wie

Het lenerschap staat open voor iedereen! Het kind en de volwassene die (tijdelijk) extra hulp kunnen gebruiken hebben onze bijzondere aandacht, zij staan op de eerste plaats.

Onze doelstelling

De Stichting Speel-o-theek ’t Gooi leent geschikt en gevarieerd speelgoed uit aan iedereen waarbij kinderen en volwassenen die (tijdelijk) extra hulp kunnen gebruiken onze bijzonderen aandacht hebben, zij staan op de eerste plaats. Door deze uitleen beoogt de Stichting het speelplezier te bevorderen en de ontwikkeling te stimuleren.

Ons werkplan
De stichting tracht haar doel als volgt te bereiken:
1. In stand houden, beheren en verder ontwikkelen van de Speel-o-theek door:
    - verantwoord materiaal te kopen, in voorraad te hebben en uit te lenen,
    - voorlichting en gerichte adviezen te geven over het gebruik van dit materiaal.
2. Bevorderen van de integratie van de Speel-o-theek in een groter geheel, vooral in het Openbare Bibliotheekwerk.
3. Tot stand brengen en bevorderen van de samenwerking met instellingen en hulpverleners die met onze doelgroep werken.
4. Voorlichting en informatie geven over de Speel-o-theek via algemene kanalen, via de website en via bezoeken aan scholen en instellingen.
5. Inschakelen van vrijwilligers.
6. Coaching en deskundigheidsbevordering van de medewerkers en bestuursleden van de Speel-o-theek.

Onze tarieven
De Stichting Speel-o-theek ’t Gooi kent een gezinsdonatie, dit is ongeacht het aantal kinderen in de familie. Ook staan wij open voor scholen en beroepspraktijken. Met ingang van 1 januari 2017 zijn dit onze tarieven:
- De gezinsdonatie: € 20,= per jaar.
- Scholen, instellingen en beroepspraktijken zoals logopedie of fysiotherapie: € 40,= per jaar.
Voor meer details, verwijzen we u graag naar ons uitleenreglement hieronder.

Bestuur, activiteiten en financiën
Voor meer informatie over bijvoorbeeld het bestuur, onze activiteiten en onze financiën, verwijzen we u graag naar ons jaarverslag hieronder.

Contact